KM Tantogårdens BGK 2020


Huvudsida | Ungdom | Seniorer | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Daniel From, Tantogårdens BGK


Klass: Seniorer
Placering: 2

V1 V2 V3
1Rakbana1 1 1
2Kyrkan2 1 2
3Snäckan1 2 1
4Huset1 1 2
5Doseringen1 2 2
6Vallgraven2 2 2
7Långgolfen1 1 1
8Vulkanen2 2 2
9Stora vinkeln1 2 2
10Trippelkullen1 2 2
11Muren1 1 2
12Marmorvinkeln2 1 1
13Dubbeldoseringen2 1 1
14Blixten1 2 2
15Balkongen2 3 3
16Lilla vinkeln1 2 1
17Rakbana med hinder1 2 2
18Inslag1 1 1

Summa 24 29 30
Snitt: 27,7
Totalresultat: 83

Huvudsida | Ungdom | Seniorer | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo