KM Tantogårdens BGK 2020


Huvudsida | Ungdom | Seniorer | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Moshe Arad, Tantogårdens BGK


Klass: Seniorer
Placering: 8

V1 V2 V3
1Rakbana1 2 1
2Kyrkan1 3 1
3Snäckan1 2 2
4Huset2 1 2
5Doseringen2 2 3
6Vallgraven2 2 2
7Långgolfen2 2 2
8Vulkanen2 3 3
9Stora vinkeln1 2 2
10Trippelkullen2 2 2
11Muren1 1 1
12Marmorvinkeln2 2 2
13Dubbeldoseringen1 1 1
14Blixten2 2 2
15Balkongen1 2 2
16Lilla vinkeln2 1 1
17Rakbana med hinder3 2 2
18Inslag2 1 1

Summa 30 33 32
Snitt: 31,7
Totalresultat: 95

Huvudsida | Ungdom | Seniorer | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo