NT, Tantogården, Cup Stockholm 4


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Stefan Henriksson, Akalla Kanaan 98 BGK


Klass: Klass D
Placering: 8

V1 V2 V3
1Rakbana utan hinder1 2 2
2Kyrkan3 2 2
3Snäckan3 1 2
4Huset2 2 1
5Doseringen2 2 2
6Vallgraven2 2 2
7Långgolfen2 3 3
8Vulkanen2 3 2
9Liten vinkel3 1 2
10Trippelkullen2 2 3
11Muren1 1 2
12Marmorvinkeln2 2 2
13Dubbeldoseringen2 2 2
14Utdragna blixten2 2 2
15Balkongen2 2 4
16Stor vinkel2 2 2
17Rakbana med hinder2 2 2
18Inslag1 1 1

Summa 36 34 38
Snitt: 36,0
Totalresultat: 108


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad