NT, Tantogården, Cup Stockholm 4


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Ralf Hedström, Tantogårdens BGK


Klass: Klass D
Placering: 1

V1 V2 V3
1Rakbana utan hinder1 2 2
2Kyrkan2 2 2
3Snäckan1 2 2
4Huset2 1 2
5Doseringen2 1 1
6Vallgraven1 1 2
7Långgolfen2 1 2
8Vulkanen2 2 2
9Liten vinkel1 2 1
10Trippelkullen2 2 1
11Muren1 1 1
12Marmorvinkeln2 2 1
13Dubbeldoseringen1 2 2
14Utdragna blixten2 2 2
15Balkongen2 2 2
16Stor vinkel2 3 3
17Rakbana med hinder2 2 2
18Inslag2 1 1

Summa 30 31 31
Snitt: 30,7
Totalresultat: 92


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad