NT, Tantogården, Cup Stockholm 4


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Lars Ringdahl, Tantogårdens BGK


Klass: Klass C
Placering: 10

V1 V2 V3
1Rakbana utan hinder1 2 2
2Kyrkan1 3 2
3Snäckan1 1 1
4Huset3 4 2
5Doseringen3 3 2
6Vallgraven2 4 2
7Långgolfen2 2 2
8Vulkanen2 2 2
9Liten vinkel4 4 2
10Trippelkullen2 2 2
11Muren1 2 1
12Marmorvinkeln2 2 2
13Dubbeldoseringen1 1 2
14Utdragna blixten2 2 1
15Balkongen2 3 3
16Stor vinkel2 1 2
17Rakbana med hinder1 1 3
18Inslag2 1 1

Summa 34 40 34
Snitt: 36,0
Totalresultat: 108


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad