NT, Tantogården, Cup Stockholm 4


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Derice Shumilov Susoho, Tantogårdens BGK


Klass: Klass B
Placering: 9

V1 V2 V3
1Rakbana utan hinder2 2 1
2Kyrkan1 2 2
3Snäckan2 2 1
4Huset2 2 2
5Doseringen3 2 2
6Vallgraven2 2 2
7Långgolfen3 1 2
8Vulkanen2 2 1
9Liten vinkel1 3 1
10Trippelkullen1 2 2
11Muren2 1 2
12Marmorvinkeln2 2 2
13Dubbeldoseringen1 2 2
14Utdragna blixten1 2 2
15Balkongen2 2 2
16Stor vinkel2 2 2
17Rakbana med hinder2 2 2
18Inslag1 1 1

Summa 32 34 31
Snitt: 32,3
Totalresultat: 97


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad