NT, Tantogården, Cup Stockholm 4


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Moshe Arad, Tantogårdens BGK


Klass: Klass B
Placering: 16

V1 V2 V3
1Rakbana utan hinder1 2 2
2Kyrkan2 3 2
3Snäckan3 1 3
4Huset2 2 2
5Doseringen2 2 2
6Vallgraven2 2 2
7Långgolfen2 2 2
8Vulkanen2 3 1
9Liten vinkel2 4 3
10Trippelkullen1 2 2
11Muren1 1 1
12Marmorvinkeln2 2 3
13Dubbeldoseringen2 2 2
14Utdragna blixten2 1 2
15Balkongen3 2 2
16Stor vinkel5 1 3
17Rakbana med hinder2 1 1
18Inslag2 1 2

Summa 38 34 37
Snitt: 36,3
Totalresultat: 109


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad