NT, Tantogården, Cup Stockholm 4


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Mikael Karlsson, MGK 49 Nyköping


Klass: Klass A
Placering: 14

V1 V2 V3
1Rakbana utan hinder2 1 1
2Kyrkan2 2 3
3Snäckan1 2 1
4Huset1 3 2
5Doseringen1 2 2
6Vallgraven2 2 2
7Långgolfen2 1 2
8Vulkanen2 2 2
9Liten vinkel3 1 2
10Trippelkullen2 2 1
11Muren2 1 1
12Marmorvinkeln2 2 3
13Dubbeldoseringen1 2 2
14Utdragna blixten1 2 2
15Balkongen2 2 2
16Stor vinkel2 2 1
17Rakbana med hinder2 2 2
18Inslag2 1 1

Summa 32 32 32
Snitt: 32,0
Totalresultat: 96


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad